புதன்கிழமை 23 ஜனவரி 2019
22. டிஸ்கவரி இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
21. மறைந்து நின்று பார்க்கும் மர்மம்
20. கூகுளாண்டவர் என்னும் எட்டாவது வள்ளல்!
19. ஸ்கீமா என்னும் எனிமா!
18. ஹடூப் என்னும் அணைக்கட்டு
17. ஜிஎப்எஸ் என்னும் ஜீசஸ்!
16. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் / இன்ஜினீயரிங் - கலக்குவது யார்?
14. ஷார்ப்பான ஷார்ட்
10. ஓடிப்போன ஓஓ...டிபிஎம்எஸ்
9. ஊரறிந்த ஊப்ஸ்!