செவ்வாய்க்கிழமை 22 ஜனவரி 2019
திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலம் தொடங்கியது