செவ்வாய்க்கிழமை 19 பிப்ரவரி 2019
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்
அத்தியாயம் 78 - திணை வாழ்வியலுக்கு முந்தைய தமிழ்ச் சமூகத்தைத் தேடி
மண்டபத்தில் குடியேற இருக்கும் ஒசூர் நாயகி: ஒசூர் நாயகி நடுகல் புதிய விவரங்கள்
தருமபுரி, குமாரசாமிப்பேட்டை மாந்திரீகர் மாரிமுத்து நடுகல்: அறிந்த நடுகல் வரலாற்றைப் புரட்டிப்போடும் நடுகல்!
அத்தியாயம் 55 - நடுகற்கள் வகைகளும் வகைப்பாடும் - 48
அத்தியாயம் 48 - நடுகற்கள் வகைகளும் வகைப்பாடும் - 41
அத்தியாயம் 42 - நடுகற்கள் வகைகளும் வகைப்பாடும் - 35