செவ்வாய்க்கிழமை 19 பிப்ரவரி 2019
17. பாபர் அஸாமுக்கு ஆதர்ச கிரிக்கெட் விளையாட்டாளராக இருந்தவர் யார்?
16. பாகிஸ்தான் அணியின் புதிய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் இவர்தான்!