புதன்கிழமை 24 ஏப்ரல் 2019
கொம்பு வச்ச சிங்கம்டா பூஜை ஸ்டில்ஸ்
கேங்க்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் பூஜை ஸ்டில்ஸ்