20 ஜனவரி 2019
இந்த வாரத்திற்கான தலைப்பு: வனவாசம்
17. குந்தி
3. அகம் புறம் அறம்
அம்பானியின் ‘மகாபாரதத்தில்’ முக்கிய வேடத்தில் பாகுபலி! அழைப்பு விடுத்தார் அமீர்கான்!
இது இதிகாசக் காதல்!
மெகாத் தொடர்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யார்?