வியாழக்கிழமை 21 பிப்ரவரி 2019
காங்கிரஸ் காலாவதியானதைப் போல திராவிடக் கட்சிகள் காலாவதியாகி தமிழகத்தில் அரசியல் மறுமலர்ச்சி நிகழுமா?
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
எம்.குமரகுரு S/O மலர்விழி; தேசிய கையெழுத்து தினத்துக்காக வந்த உருக்கமான கடிதங்களில் ஒன்று!
மனோஜ் குரூர் எழுதியுள்ள 'நிலம் பூத்து மலர்ந்த  நாள்’நாவல் அறிமுகம்