24 மார்ச் 2019
இருபது வயதை எட்டிய கூகுள்: இனி மாறப் போகுது தேடல் முடிவுகள் 
13. கட்டுடைப்பு, கட்டாயம் உயர்வு தரும்!