புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
ஐரா
விஜய் 63 படத்தின் பூஜை விழா
வந்தா ராஜாவதன் வருவேன்
கொம்பு வச்ச சிங்கம்டா பூஜை ஸ்டில்ஸ்
சீமராஜா
பில்லா பாண்டி
ஆறாம் வேற்றுமை