புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
மெர்குரி படத்தின் டீஸர்
இன்கி பின்கி பான்கி பாடல் காட்சி
தூக்குடா காலர - பாடல் காட்சி
நட்புனா என்னனு தெரியுமா படத்தின் டீஸர்