24 பிப்ரவரி 2019
வயிற்றுப் புண் மற்றும் குடல் புண் குணமாக 
அடிவயிற்று வலி குணமாக 
கடுமையான வயிற்றுவலி குணமாக
சாப்பிட்டப் பின்பு உண்டாகும் வயிற்று எரிச்சல் நீங்க 
குளிர்காலங்களில் ஏற்படும் மூச்சுத் திணறல் மற்றும் சாப்பிட்ட பின்பு உண்டாகும் வயிற்று வலி நீங்க
மாதவிடாய் நாட்களை வலியின்றி கடக்கப் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!