திங்கள்கிழமை 21 ஜனவரி 2019
விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்