புதன்கிழமை 16 ஜனவரி 2019

அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் குறைபாடு நீங்க 
 

சாப்பிடும் நேரத்தில் உண்டாகும் தொடர் விக்கல் நீங்க 
அதிக வெயிலால் உண்டாகும் தலைவலி நீங்க உடனடி தீர்வு!