வெள்ளிக்கிழமை 22 மார்ச் 2019
அழகின் அழகே மதுபாலா! 
கூகுள் டூடுல் வெளியிட்டுச் சிறப்பித்துள்ள இந்தியாவின் பெருமைக்குரிய டாக்டர் ‘வி’ க்கு இன்று வயது 100!
இந்தி நடிகை மீனா குமாரி! காலத்தால் அழியாத புகழை மீண்டுமொரு முறை நினைவுபடுத்தும் கூகுள் டூடுல்
கூகுள் டூடுலில் இந்திரா காந்தி சாயலில் முகம் காட்டும் அந்தப் பெண்மணி யார்?