வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
அழகிரியின் அமைதி பேரணி 
கருணாநிதி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி
கருணாநிதி நினைவிடத்தில் அழகிரி அஞ்சலி
கருணாநிதி 1924 - 2018
விடை பெற்றார் கருணாநிதி 
 கருணாநிதி ஒரு சகாப்தம்
தீவிர மருத்துவக் கண்காணிப்பில் கருணாநிதி
கலைஞர் கருணாநிதி வைர விழா