திங்கள்கிழமை 25 மார்ச் 2019
இன்றைய வேலைவாய்ப்பு செய்தி: ரூ.50,000 சம்பளத்தில் நீதிமன்றத்தில் வேலை
சென்னை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வேலை வேண்டுமா? உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் கிளார்க், தட்டச்சர் வேலை..!
ரூ.50 ஆயிரம் சம்பளத்தில் தமிழ்நாடு தொழிலாளர் துறையில் வேலை வேண்டுமா? 
அரசு வழக்காடல் துறையில் அலுவலக உதவியாளர் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!