புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு இன்று திருமணம் நடைபெற்றது!
பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு அக்டோபரில் திருமணம்!