செவ்வாய்க்கிழமை 18 ஜூன் 2019
திருநெல்லி கோயிலில் ராகுல் வழிபாடு