புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
19. கிரிமியன் - காங்கோ குருதிக்கசிவுக் காய்ச்சல்
மஞ்சள் காய்ச்சல் (Yellow Fever)
டெங்கு நோய்த் தடுப்புப் பணிகளில் 445 பணியாளர்கள்: ஆட்சியர் தகவல்
15. டெங்கு காய்ச்சல் 6 - டெங்கு காய்ச்சலுக்கான பரிசோதனைகள் - சிகிச்சைகள்
வேகமாக பரவும் எலிக்காய்ச்சல்: நோய்த் தடுப்பு, விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை தேவை! ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்
14. டெங்கு காய்ச்சல் 5 - டெங்கு காய்ச்சலால் ஏற்படும் பிற பாதிப்புகள்
13. டெங்கு காய்ச்சல் 4 - ரத்தக்கசிவும் தட்டணுக்களும்!
12. டெங்கு காய்ச்சல் 3 - பாதிப்புகளும் அறிகுறிகளும்..
11. டெங்கு காய்ச்சல் 2 - ‘ஏடிஸ்’ கொசு புராணம்!
10. டெங்கு காய்ச்சல்