புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
பசியின்மையால் சாப்பிடவும், குடிக்கவும் முடியாமல் சிறிதளவு நீர் குடித்தால் கூட வாந்தி ஏற்படும் நிலையிலிருந்து விடுபட
பெண்ணே! பசியைப் புறக்கணிக்காதே!