புதன்கிழமை 24 ஏப்ரல் 2019
அரசு பணியாளர் பரிசில்கள், வரதட்சணை, பொதுமக்கள் சிறப்பு செய்தல், கடன் கொடுக்கல், வாங்கல் பற்றிய விதிகள்!
16. காக்க காக்க காப்பீடு காக்க
15. உங்க வீடு.. உள்ள வாங்க!
6. பாத்திரமறிந்து பணம் போடு
5. பிரித்து முதலிடு