திங்கள்கிழமை 21 ஜனவரி 2019
2018-ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான நோபல்: அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் மற்றும் கனடா விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவிப்பு 
லேசர் - இல்லாத பிரச்னைக்கான ஒரு நல்ல தீர்வு!