வெள்ளிக்கிழமை 18 ஜனவரி 2019
160. கொள்ளி எறும்பு
16. வாசமுள்ள மலர்களும்  வாசமில்லா மலர்களும்
96. தீட்சை
92. மிருக நடமாட்டம்
91. தியானம்
83. காமரூபிணி
இரவில் படுத்தவுடன் தூக்கம் வர இதைச் செய்யுங்கள்!
குழந்தைகளை அவதானிப்பது தியானத்துக்கு சமம்!