24 மார்ச் 2019
கஜா பாதித்த பகுதிகளில் மூன்று நாட்களில் முழுமையாக மின் இணைப்பு: அமைச்சர் தங்கமணி 
விரைவில் நிலக்கரி இறக்குமதி: மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி