புதன்கிழமை 20 பிப்ரவரி 2019
300 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்; ரூ.3.42 லட்சம் கோடி முதலீடு: முதல்வர் பெருமிதம் 
மத்திய பிரதேசத்தில் விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் கமல்நாத் முதல் கையெழுத்து  
மனிதர்கள் ஏன் இவ்வளவு பயப்படுகிறார்கள்? அதைத் தீர்ப்பதற்கான எளிய உற்சாக மந்திரம் இதோ!
4. பூமிப்பற்று
கமல் ‘முதல்வர்’ ஆனால் போடும் முதல் கையெழுத்து இதற்காகத் தான் இருக்கும் என்கிறார்!
சர்வதேச சட்டத்தின் இயல்பும் - அடிப்படையும்
புதையல் 33