திங்கள்கிழமை 25 மார்ச் 2019
148. மரண வாக்குமூலம்
147. கொலைக் குறிப்பு
146. திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி
145. சம்ஹார தேவி
144. ரிஷி
143. செம்பவழக் கல்
142. சித்ரான்னம்
141. அடைப்பு
140. தவப் பயன்
139. பத்து கிராம்