21 ஏப்ரல் 2019
கடந்த 45 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்த வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்: அறிக்கையால் மோடி அரசுக்கு சிக்கல் 
கடந்த 28 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்த சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி