சனிக்கிழமை 23 மார்ச் 2019
உங்கள் வீட்டில் டீன் ஏஜ் பெண்கள் இருக்கிறார்களா? இந்தக் கட்டுரையை முதலில் படித்துவிடுங்கள்!
வளரும் பருவத்தினருக்கு ரூல்ஸ் மிகவும் தேவை!
என் பையன் கிட்ட இதையெல்லாம் நான் பேசக் கூடாதா? யார் சொன்னது?
அறிமுகம்...
டீன் ஏஜ் - வலியா? ஜாலியா?