Enable Javscript for better performance
​உ‌ண்மை தெரி‌ஞ்​சா​க​ணு‌ம்!​ - கரோனா தீநுண்மி குறித்த தலையங்கம்- Dinamani

சுடச்சுட

  ​உ‌ண்மை தெரி‌ஞ்​சா​க​ணு‌ம்!​ - கரோனா தீநுண்மி குறித்த தலையங்கம்

  By ஆசிரியர்  |   Published on : 29th November 2021 05:22 AM  |   அ+அ அ-   |    |  

  corona-restrictions-tightened-in-sweden

  கோப்புப்படம்

  கொவைட் 19 கொள்ளை நோய்த்​தொற்று இப்​போ​தைக்கு முடி​வுக்கு வரும் என்று தோன்​ற​வில்லை. நாளும் பொழு​தும் உரு​மாற்​றம் பெற்​றுக் கொண்​டி​ருக்​கும் அந்​தத் தீநுண்மி, "ஒமைக்​ரான்' என்​கிற பெய​ரில் புதிய அவ​தா​ரம் எடுத்து ஒட்டு​மொத்த உல​கத்​தை​யும் அச்​சு​றுத்​திக்​கொண்​டி​ருக்​கி​றது. மீண்​டும் பொது​மு​டக்​கம், புதிய தடுப்​பூசி கண்​டு​பி​டிப்பு என்​றெல்​லாம் தேவைப்​பட்​டால் அவற்​றைத் தாங்​கும் சக்தி உல​குக்கு இருக்​கி​றதா என்​பது சந்​தே​கம்​தான். 

  நவம்​பர் மாதம் முடி​வ​டைய இருக்​கி​றது. இரண்​டாண்​டு​க​ளுக்கு முன்பு இதே​போல ஒரு நவம்​பர் மாதத்​தில்​தான் சீனா​வின் ஹ்யு​பெய் மாகா​ணத்​தின் தலை​ந​க​ரான வூஹான் நகர பரி​சோ​த​னைச்​சா​லை​யில்  பணி​பு​ரி​யும் மூன்று ஆராய்ச்​சி​யா​ளர்​கள் தங்​களை பாதித்த நோய்த்​தொற்​றுக்கு சிறப்பு மருத்​து​வம் கோரி​னார்​கள். அப்​போ​து​தான் புதி​ய​தொரு தீநுண்மி உரு​வெ​டுத்​தி​ருப்​பது தெரிந்​தது.

  கடந்த இரண்டு ஆண்​டு​க​ளாக கொவைட் 19 என்று பெயர் சூட்டப்​பட்ட அந்​தத் தீநுண்மி, கோடிக்​க​ணக்​கான மனி​தர்​க​ளை​யும் அவர்​தம் வாழ்​வா​தாரங்​க​ளை​யும் நிலை தடு​மாற வைத்து இன்​னும்​கூட தனது கோர​தாண்​ட​வத்தை நிறுத்​தா​மல் தொடர்​கி​றது. 

  கடந்த இரண்டு ஆண்​டு​க​ளில் 24.5 கோடி பேர் கொவைட் 19 தீநுண்​மி​யால் பாதிக்​கப்​பட்டு மூச்​சுத் திண​றி​யி​ருக்​கி​றார்​கள். ஐம்​பது லட்சத்​துக்​கும் அதி​க​மா​னோர் உயி​ரி​ழந்​தி​ருக்​கி​றார்​கள். கோடிக்​க​ணக்​கா​னோர் வாழ்​வா​தா​ரம் இழந்து  நிலை​கு​லைந்து போயி​ருக்​கி​றார்​கள். உலக வங்​கி​யின் கணக்​குப்​படி, ஏறத்​தாழ 12 முதல் 13 கோடி பேர் கடு​மை​யான வறுமை நிலைக்​குத் தள்​ளப்​பட்​டி​ருக்​கி​றார்​கள். லட்சக்​கணக்​கா​னோர் தங்​கள் வருங்​கா​லம் குறித்து தெரி​யாத நிலை​யில் தொடர்​கி​றார்​கள்.

  தடுப்​பூசி கண்​டு​பி​டிக்​கப்​பட்டு, பணக்​கார நாடு​க​ளில் பெரும்​பாலான மக்​க​ளுக்கு முதல் தவ​ணை​யும் இரண்​டாம் தவ​ணை​யும் தடுப்​பூசி போடப்​பட்​டி​ருக்​கி​றது. வளர்ச்​சி​ய​டைந்த எல்லா நாடு​க​ளி​லும் முன்​க​ளப் பணி​யா​ளர்​கள் அனை​வ​ருக்​கும் தடுப்​பூசி போடப்​பட்டி​ருக்​கி​றது. 100 கோடிக்​கும் அதி​க​மான தடுப்​பூசி போட்டு இந்தியா சாதனை படைத்​தி​ருக்​கி​றது என்று பெரு​மி​தப்​ப​டு​கி​றோம். ஆனால், உல​கில் பெரும்​பா​லான நாடு​க​ளில் முன்​க​ளப் பணி​யா​ளர்​களுக்​குக்​கூட தடுப்​பூசி போடப்​ப​டாத நிலை​தான் காணப்​ப​டு​கி​றது. 

  உலக சுகா​தார நிறு​வ​னத்​தின் கோரிக்​கை​க​ளை​யும், ஐ.நா. பொதுச்​செ​ய​லா​ள​ரின் அறை​கூ​வ​லை​யும் வல்​ல​ரசு நாடு​கள் இப்​போ​தும்​கூட சட்டை செய்​ய​வில்லை. வளர்ச்​சி​ய​டை​யும் சின்​னஞ்​சிறு நாடு​கள் குறித்​தும், அங்​கெல்​லாம் ஏழ்​மை​யில் வாடும் மக்​க​ளின் பாது​காப்பு குறித்​தும் வல்​ல​ரசு நாடு​கள் கவ​லைப்​ப​ட​வில்லை என்​கிற அவ​லம், மனி​த​குல வர​லாற்​றில் மிகப்​பெ​ரிய கறை​யா​கத் தொட​ரப்​போ​கி​றது. 

  இத்​தனை நடந்​தும்​கூட, தீநுண்​மித் தொற்​றுக்​குக் கார​ண​மான சீனா, வெளிப்​ப​டை​யாக எந்த உண்​மை​யை​யும் தெரி​விக்​கத் தயா​ராக இல்லை. சீனா​வின் இப்​போ​தைய நிலை என்ன என்​ப​து​கூ​டப் புதி​ராக இருக்​கி​றது. 

  அங்கே மீண்​டும் பர​வத் தொடங்​கி​யி​ருக்​கும் நோய்த்​தொற்​றால் பெரிய துறை​மு​கங்​கள் அனைத்​தும் மூடப்​பட்​டி​ருக்​கின்​றன. கடந்த மாதம் ஹ்யு​பெய்​யி​லும் பெய்​ஜிங்​கி​லும் நடக்க இருந்த மாரத்​தான் ஓட்டங்​கள் ரத்து செய்​யப்​பட்​டன. பதி​னொரு மாகா​ணங்​க​ளில் டெல்டா உரு​மாற்ற தீநுண்மி பர​வி​யி​ருப்​ப​து​தான் அதற்கு கார​ணம் என்று கூறப்​ப​டு​கி​றது. 

  இவை​யெல்​லாம் மூடி மறைக்​கப்​ப​டு​கின்​ற​னவே தவிர வெளி​யு​ல​கு​டன் பகிர்ந்து கொள்​ளப்​ப​டு​வ​தில்லை. அத​னால் எந்த அள​வுக்கு உலக வர்த்​த​கத்​தை​யும் பொரு​ளா​தா​ரத்​தை​யும் சீனா​வின் இப்​போதைய கொள்ளை நோய்த்​தொற்​றுப் பர​வல் பாதிக்​கும் என்று கணிக்க முடி​ய​வில்லை.

  கடந்த மாதம் இத்​தா​லி​யின் ரோம் நக​ரத்​தில் ஜி20 நா​டு​க​ளின் தலை​வர்​கள் கூடிப் பேசி​னார்​கள். கடந்த 100 ஆண்​டு​க​ளில் இல்​லாத அள​வி​லான கொள்ளை நோய்த்​தொற்று உலகை பாதித்​தி​ருக்​கும் நிலை​யில், அது​கு​றித்த கவ​னம் காணப்​ப​ட​வில்லை. 

  ஜி20 என்​பது சாதா​ர​ண​மான அமைப்பு அல்ல. உலக ஜிடி​பி​யில் 80% ஐ உள்​ள​டக்​கி​யது. 60% மக்​கள்​தொ​கையை பிர​தி​ப​லிப்​பது. உலக வர்த்​த​கத்​தில் 75% க்கு கார​ண​மா​னது. 

  சமீ​பத்​திய ஜி20 உச்சி மாநாடு கூடிய நாடான இத்​தாலி கொள்ளை நோய்த்​தொற்​றால் மிக அதி​க​மாக பாதிக்​கப்​பட்ட நாடு​க​ளில் ஒன்று. அப்​ப​டி​யி​ருந்​தும்​கூட, கொவைட் 19 குறித்​தும், அதன் பாதிப்​பு​கள் குறித்​தும், அது உரு​வா​ன​தன் கார​ணம் குறித்​தும் அந்த மாநாட்​டில் விரி​வாக விவா​திக்​கப்​ப​டா​தது விசித்​தி​ர​மாக இருக்​கி​றது.

  இத்​தாலி மட்டு​மல்ல, சீனா​வைத் தவிர ஜி20 அ​ணி​யி​லி​ருக்​கும் ஒவ்​வொரு நாடும் கொவைட் 19 கொள்ளை நோய்த்​தொற்​றால் மிகப்​பெ​ரிய பொரு​ளா​தா​ரப் பின்​ன​டைவை எதிர்​கொள்​கி​றது என்று சர்​வ​தேச நிதி​ய​மும், உலக வங்​கி​யும் வெளி​யிட்​டி​ருக்​கும் புள்​ளி​வி​வ​ரங்​கள் தெரி​விக்​கின்​றன. அமெ​ரிக்கா உள்​பட, சீனாவை தவிர்த்து ஏனைய 19 நாடு​க​ளும் கடந்த ஓராண்​டில் 2.5 டிரில்​லி​யன் டாலர் (சுமார் ரூ.188 லட்​சம் கோடி) அள​வி​லான பொரு​ளா​தா​ரப் பின்​ன​டைவை எதிர்​கொண்​டி​ருக்​கின்​றன. 2020 இல் சீனா​வின் ஜிடிபி 400 பில்​லி​யன் டாலர் (சுமார் ரூ.30 லட்​சம் கோடி) அதி​க​ரித்து ஏறு​மு​க​மாகக் காணப்​ப​டு​கி​றது. இது குறித்​தும் அவர்​கள் பெரி​தாக விவா​திக்​க​வில்லை. 

  கொவைட் 19 தீநுண்​மித் தொற்​றின் தொடக்​கம் குறித்​தும், பர​வல் குறித்​தும் இரண்டு ஆண்​டு​கள் கடந்​தும்​கூட எந்​த​வித ஆக்​க​பூர்​வ​மான விசா​ர​ணையோ, ஆய்வோ நடத்​தப்​ப​டா​மல் இருப்​பது ஆச்​ச​ரி​யப்​ப​டுத்​து​கி​றது. அது குறித்து வெளி​யான 300 பக்க அறிக்​கை​யில், பரி​சோ​த​னைச்​சாலை விபத்​தாக இருக்​க​லாம் என்று நான்கு பக்​கங்​க​ளில் காணப்​ப​டு​கின்​றன என்​ப​தைத் தவிர வேறு தக​வல்​கள் இல்லை.

  எங்​கி​ருந்து, எப்​படி உரு​வாகி, எப்​ப​டிப் பர​வி​யது என்​ப​தைக் கண்டு​பி​டிக்​கா​மல் நாளும் பொழு​தும் உரு​மாறி புதுப்​புது வடி​வ​மும், அதி​க​ரித்த வீரி​ய​மும் பெறும் தீநுண்​மி​யைத் துரத்​திக் கொண்​டி​ருப்​ப​தால் என்ன பயன் ஏற்​பட்​டு​வி​டும்? ஒமைக்​ரா​னுக்கு அடுத்த உருமாற்றத்​துக்​கும் இப்​போதே பெயர் கண்​டு​பி​டிப்​பது நல்​லது!


  உங்கள் கருத்துகள்

  Disclaimer : We respect your thoughts and views! But we need to be judicious while moderating your comments. All the comments will be moderated by the dinamani.com editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks. Try to avoid outside hyperlinks inside the comment. Help us delete comments that do not follow these guidelines.

  The views expressed in comments published on dinamani.com are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of dinamani.com or its staff, nor do they represent the views or opinions of The New Indian Express Group, or any entity of, or affiliated with, The New Indian Express Group. dinamani.com reserves the right to take any or all comments down at any time.

  kattana sevai
  ->
  flipboard facebook twitter whatsapp