2014-ல் அமைந்த 16-வது மக்களவையில் கட்சிகளின் நிலவரம் (அனைத்து மாநிலங்கள் - 543 தொகுதிகள்)

2014-ல் அமைந்த 16-வது மக்களவையில் கட்சிகளின் நிலவரம் (தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி - 40 தொகுதிகள்)

2019-ல் நடைபெற உள்ள 17-வது மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பல கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளதைக் குறிப்பிடும் வரைபடம்

2019 மக்களவைத் தேர்தலில், அதிமுக மற்றும் அதன் தோழமைக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்த வரைபடம் ( தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி )

2019 மக்களவைத் தேர்தலில், திமுக மற்றும் அதன் தோழமைக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்த வரைபடம் ( தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி )