மணமகள்

மணமகன்

பொறுப்புத் துறப்பு இந்தப் பொருத்தப்பட்டியல் மாதிரிக்காக கணினியினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இது நீங்கள் கொடுக்கும் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் ஆகிய தகவல்களை மட்டுமே ஆதாரமாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட அடிப்படையான பொருத்தப்பட்டியல். இதைக் கொண்டு திருமணம் செய்ய விழைவோர் மேலதிக தகவல்களை ஒரு தேர்ந்த ஜோதிடரிடம் கொடுத்து இறுதி முடிவு செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை