சட்டமணி

ஓட்டை, உடைசல் சீர்ப்படுத்தும் கடைகளுக்கான வரம்புச் சட்டங்கள் - 1

இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒவ்வோர் உரிமமும் எந்த ஆண்டுக்கு அது வழங்கப்பட்டதோ அந்த ஆண்டின் கடைசி நாளன்று காலாவதியாதல் வேண்டும்; ஆனால் ஆண்டுக்காண்டு புதுப்பிக்கப்படலாம். 

05-02-2018

இன்று முதல் தினமணி வாசகர்களுக்காக பிரத்யேக நெடுந்தொடர் ‘சட்டமணி’ அறிமுகம்!

எவையெல்லாம் குற்றங்களாகக் கருதப்படுகின்றன? அந்தக் குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளும், சட்டங்களும் என்னென்ன? எனும் அடிப்படையில் முதல் பகுதியாக தமிழ்நாடு சூதாட்டச் சட்டம் குறித்துத் தெளிவாகப் பார்க்கலாம்.

05-02-2018

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை