• Tag results for காடு வளர்ப்பு

அத்தியாயம் - 16

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததைவிட இன்றைக்கு இந்தப் பூமி பசுமையாக மாறியிருக்கிறது என்று நாசா கண்டறிந்திருக்கிறது.

published on : 9th May 2019
  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை