• Tag results for காண்டாமிருகம்

காண்டாமிருகம் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது

கஜிரங்கா தேசிய உயிரியல் பூங்காவில் காண்டாமிருகக் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது.

published on : 27th March 2018

உலகின் கடைசி ஆண் வெள்ளை காண்டாமிருகம் உயிரிழப்பு

உலகின் கடைசி  ஆண்  வெள்ளை காண்டாமிருகம் கென்யாவில் உயிரிழந்துள்ளது. 45 வயதான வெள்ளை காண்டாமிருகம் கடந்த சில மாதங்களாக உடல் நிலையில் குறைவு தென்பட்டது.

published on : 20th March 2018
  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் பகிரப்பட்டவை