சுடச்சுட

    

    ஏன் இனிப்புகள் பெயரில் அண்ட்ராய்டு பதிப்புகள் உள்ளன!

    By DIN  |   Published on : 04th May 2017 03:28 PM

    சாதனங்கள் நம் வாழ்வில் மிகவும் இனிப்பு என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு ஒரு இனிப்பு என பெயரிடப்பட்டது,