சுடச்சுட

    

    ரோல்ஸ் ராய்ஸ் டான் கார் மோட்டார் ஷோ

    By DIN  |   Published on : 30th July 2019 01:17 PM

    1998ஆம் ஆண்டு  ரோல்ஸ் ராய்ஸின் தலைமையகம் இங்கிலாந்தில்  நிறுவப்பட்டது. பிறகு கார் பிரியர்களின் தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு சொல்லும் ஒரே பதில் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்.