ச. செல்வராஜ்

ச. செல்வராஜ்

புதையுண்ட தமிழகம்

அத்தியாயம் 45 - புதையுண்ட தமிழகத்தின் நிறைவுப்பகுதி

தமிழகத்தில் மேற்கொண்ட முதன்மையானதும், முதலாவதுமான ஆழ்கடல் ஆய்வும், அதன் வழியாக பெறப்பட்ட புதிய தகவல்களும் இவ்வாய்வில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

த. பார்த்திபன்

த. பார்த்திபன்

யுத்தபூமி

அத்தியாயம் 45 - நடுகற்கள் வகைகளும் வகைப்பாடும் - 38

இரும்பு பெருவாரியாக புழக்கத்தில் வந்த பிறகு, உலக வரலாற்றில் புகழ்வாய்ந்த அரசுகளின் வீழ்ச்சிக்கும் புதிய அரசுகளின் தோற்றத்துக்கும் வித்திட்டதற்கும் அதன் பங்கு மிக அதிகம்.

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் இ-மெயில் செய்யப்பட்டவை