ச. செல்வராஜ்.

ச. செல்வராஜ்.

தாய் தெய்வங்கள்

சமண சமய பெண் தெய்வங்கள் (தொடர்ச்சி) - 2

தமிழகத்தில் காணப்படும் இயக்கியம்மன்கள் காலத்தால் மிகவும் பழமையானவை என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில், இங்குள்ள சிற்பங்களில் நமது பண்டைய மரபும், தொன்மைச் சிறப்பும் குன்றாமல் இருப்பதை காணமுடிகிறது.

த. பார்த்திபன்

த. பார்த்திபன்

யுத்தபூமி

அத்தியாயம் 60 - திணை வாழ்வியலுக்கு முந்தைய தமிழ்ச் சமூகத்தைத் தேடி

ஆளும் குடியினரான அரச மரபினர் தாம் பிராமணராக மாறாதபொழுது, தம் அதிகாரத்தால் குடிமக்களில் பல வகுப்பினரை பிராமணராக்கியது அக்காலத்தின் சமூகத்தின் அசைவியக்கத்தின் மற்றொரு முகத்தைக் காட்டவல்லதாக இருக்கிறது.

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் இ-மெயில் செய்யப்பட்டவை