உடனுக்கு உடன் செய்திகள்

  மாவட்டச் செய்திகள்
  • அதிகம்
   படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் பகிரப்பட்டவை
  திருக்குறள்
  எண்542
  thirukural
  அதிகாரம்செங்கோன்மை

  வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்

  கோல்நோக்கி வாழும் குடி.

  பொருள்

  உலகத்தில் உள்ள உயிா்கள் எல்லாம் மழையை நோக்கி வாழ்கின்றன; அதுபோல குடிகள் எல்லாம் அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனா்.