நடுப்பக்கக் கட்டுரைகள்

முதியோர் கடவுளுக்கு நிகராவர்!

பெரியவர்களை நாம் எப்படி பேணுகிறோம் என்பதைப் பார்த்து நம் குழந்தைகள் வருங்காலத்தில் நம்மைப் பேணுவதற்குக் கற்றுக்கொள்வார்கள். அவ்வகையிலே பெரியோர்களைப் பேணுதல் நம் கடைமைப்பாடு ஆகும்.

15-06-2021

உழைக்கத் தொடங்குவோம்

அரசின் அறிவுரைகளைக் கடைப்பிடிக்காத  சுமார் 20 விழுக்காட்டு மக்கள் உள்ளனர்.  இவர்களால்  அரசின் ஆணைகளை கடைப்பிடித்து, பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்து  இருக்கும்  80 விழுக்காட்டு மக்களின் வாழ்க்கை

15-06-2021

முதியோா் கடவுளுக்கு நிகராவா்!

அண்ணல் காந்தியடிகளை மாற்றிய வரலாறுகள் பலவற்றையும் நாம் படித்து இருக்கிறோம்.

15-06-2021

சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அறிவியல் ஆயிரம்: ரத்தம் செலுத்தும் முறையின் பிதாமகன் 'கார்ல் லண்ட்ஸ்டெய்னர்' - இன்று உலக ரத்த தான நாள்!

கார்ல் லண்ட்ஸ்டெய்னர் ஆஸ்திரிய நாட்டு உயிரியலாளர். முக்கியமான ரத்த வகைகளை வேறுபடுத்தி ரத்தக் குழுக்களை வகைப்படுத்துவதற்கான நவீன முறையை உருவாக்கியவர். 

14-06-2021

அறிவியல் ஆயிரம்: அண்டவியலில் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு

அண்டவியலில் 3.3 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் நீளமுள்ள விண்மீன் திரள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

13-06-2021

பிரிட்டனின் முதல் பெண் டாக்டர் எலிசபெத் காரெட் ஆண்டர்சன்

இங்கிலாந்தில் மருத்துவ பயிற்சி செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி எலிசபெத் காரெட் ஆண்டர்சன்.

11-06-2021

அறிவியல் ஆயிரம்: 20 ஆம் நூற்றாண்டின்  சிறந்த சூழலியலாளர் ரேச்சல் கார்சன்

ரேச்சல் லூயிஸ் ஓர் அமெரிக்க கடல் உயிரியலாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் சுற்றுச்சூழல்வாத உருவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்த பெண்.

07-06-2021

அறிவியல் ஆயிரம்: குளோரோஃபார்மை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்திய மருத்துவர் சர் ஜேம்ஸ் யங் சிம்ப்சன்

குளோரோஃபார்ம் என்ற மயக்க மருந்தின் அனைத்துப் பண்புகளையும் முதலில் நிரூபித்து காண்பித்தவர் ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் மகப்பேறியல் நிபுணர் சர் ஜேம்ஸ் யங் சிம்ப்சன்.

07-06-2021

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை