குரு - சிஷ்யன்

‘ஏன்? எதற்கு? எப்படி?’ என்று கேள்விகள் கேட்டபடியே இருக்கும் சிஷ்யன். அவனுக்குப் பதில் அளிப்பதன் மூலம் எளிமையாக உலக உண்மைகளைப் புரியவைக்கும் குருநாதர். இருவருக்கும் இடையே பரிமாற்றம் பெறும் வார்த்தைகள், நிலவும் மௌனம், நிகழும் அனுபவம்.. இவை நாம் அனைவருக்கும் படிக்கக் கிடைக்கும் பாடங்கள். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், குருவும் சிஷ்யனும் நமக்கு வெளியே இருப்பதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நமக்கு உள்ளேயே இருப்பதாகவும் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் பகிரப்பட்டவை