தமிழ் மொழித் திருவிழா

இலக்கியங்களில் பாசனத் தொழில்நுட்பம் 

வீட்டு வாழ்க்கையை அகமாகவும், நாட்டு வாழ்க்கையைப் புறமாகவும் கொண்டு எழுதப்பட்ட இவை ஆற்றலுடையவை மட்டுமல்ல, மனிதர்களை

02-01-2020

கல்வெட்டுகளும், செப்பேடுகளும் இல்லாவிட்டால் இந்தியா வெறும் பழங்கதை பேசும் நாடே!

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்களில் கல்வெட்டு உள்ளிட்ட கலைச்செல்வங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையே தொடர்கிறது.

02-01-2020

தனிநாயக அடிகளின் தமிழாய்வுப் பணிகள்

தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவரே ஆயினும் யாழ்ப்பாணத்திலும் கொழும்பிலும் உரோமையிலும் கல்வி பயின்றபோதெல்லாம் தமிழைக் கற்றுக்

02-01-2020

தமிழ் வாழ்வில் கோவை

கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி என இன்று நான்கு மாவட்டங்களாக இருப்பவை முனபு ஒன்றுபட்ட கோவை மாவட்டமாக இருந்தவை. தொழில்

02-01-2020

புதிய கற்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மெருகேற்றப்பட்ட கோடரிகள்
பழந்தமிழகத்தில் வரலாற்று, பண்பாட்டு வளர்ச்சியும் நகரமயமாக்கமும் 

தமிழகத்திலும் தென்னிந்தியாவிலும் தொல்பழங்கால மக்கள், அதாவது   நவீன மனிதர்களின் மூதாதையர்கள் சுமார் 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

02-01-2020

தன்னை இனங்கண்ட தமிழ்

தன்னை இனங்கண்ட தமிழ், ஒலிவேறுபாடு மட்டும் கருதிப் பிராகிருத எழுத்துகளைக் கடன் வாங்காமல், தன்உள்ளார்ந்த அமைப்பை உணர்ந்து

02-01-2020

வாய்மொழியில் உள்ளது தாய்மொழி வளர்ச்சி

அரிசியில், பருப்பில் கலப்படத்தை விரும்பாத நாம், நம் தமிழ்மொழியில் பிறமொழிகளின் கலப்படத்தை எப்படியோ ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தமிழுக்குத்

01-01-2020

செவ்வியல் இலக்கியங்கள்: குழந்தை இலக்கிய விழுமியங்கள்

அறிவென்பது ஆற்றல் மிகுந்த ஆயுதம், பண்பாடு அதைப் பாதுகாக்கும் உறை.
பண்பாடு சேராத அறிவானது வாழ்வையும், சமுதாயத்தையும் அழிக்கும்.

01-01-2020

எங்கள் கொங்குத் தமிழ்

தமிழ்நாடு முன்பு சேர, சோழ, பாண்டிய நாடுகளுடன் கொங்கு, தொண்டை நாடுகளையும் சேர்த்து ஐந்து பகுதியாக விளங்கியது. இதனை வியன்

31-12-2019

தமிழ் மொழி : புவிசார் ஆளுகையும் ஏற்பும்

தமிழ் நிலப்பகுதியை ஆண்ட அரசர்களின் அரசியல் ஆர்வம் இமயத்தில் அரச அடையாளங்களைப் பொறிப்பதாகவும், வடபுல ஆரியர்களை வணங்கச்

31-12-2019

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை