மருமகள்களை அச்சுறுத்துகிறதா சீரியல்கள்?

நம் நாட்டில் அனைத்து பெண்களுமே ஆண்கள் சந்திக்காத இரு பெரும் சவால்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறார்கள். ஒன்று உடல்ரீதியான சவால். மற்றொன்று மன ரீதியான, உணர்வு ரீதியான சவால்.

24-10-2021

மருமகள்களை அச்சுறுத்துகிறதா சீரியல்கள்?

நம் நாட்டில் அனைத்து பெண்களுமே ஆண்கள் சந்திக்காத இரு பெரும் சவால்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறார்கள். ஒன்று உடல்ரீதியான சவால். மற்றொன்று மன ரீதியான, உணர்வு ரீதியான சவால்.

24-10-2021

ச. செல்வராஜ்.

ச. செல்வராஜ்.

தாய் தெய்வங்கள்

விஜயநகரர் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் துர்க்கை அம்மன்

பண்டைய காலம் தொட்டு வழிமுறையாக தனிச் சிற்பங்களாக அமைத்த துர்க்கை அம்மனும் மகிஷாசுரமர்த்தினி உருவங்களும் தூண்களில் அலங்காரம் செய்யும் நிலைக்கு வந்தன.

த. பார்த்திபன்

த. பார்த்திபன்

யுத்தபூமி

அத்தியாயம் 82 - திணை வாழ்வியலுக்கு முந்தைய தமிழ்ச் சமூகத்தைத் தேடி

இந்திரன் இன்றி ரிக் சமூகத்துக்கு வெற்றியும் இல்லை; படை பலமும் இல்லை; மேலாக, போர்க்களம் இமில்லை எனும்பொழுது, இந்திரன் யார் என்ற தேடுதல் அவசியமாகிறது.

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் பகிரப்பட்டவை