• Tag results for பொருளாதார வளர்ச்சி

சீனாவில் பொருளாதார மீட்சி பற்றிய தரவுகள்

மே திங்கள் வெளியிடப்பட்ட தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றிய புள்ளிவிவரங்களின்படி, சீனாவில் பொருளாதாரம் மீட்சி அடைந்து வருகிறது.

published on : 15th June 2020

இந்தியப் புலி, சீன டிராகனை விழுங்கி விட்டது!

பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தில் இந்தியா, சீனாவை விட பின் தங்கி விட்டதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை சீனா மகிழ்ச்சியில் இருந்தது. இதைப் பற்றி குறிப்பிடும் போது; இந்தியப் புலியை, சீனா டிராகன் விழுங்கி

published on : 6th June 2017
  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை