தினமணி வழங்கும் 108 கேரளக் கோயில் தரிசனங்கள் - 1. மதூர் மதனந்தேஸ்வர சித்தி விநாயகர் கோயில்!

பொதுவாக கேரளக் கோயில்களின் கட்டுமானங்கள் மாத்திரமல்ல, அவற்றின் வழிபாட்டு முறைகளும் வேறு எந்த இந்திய மாநிலங்களுடனும் உடன்படாத தனித்துவம் மிக்கது. இந்தத் தொடரில் மொத்தம் 108 கோயில்களைப்பற்றி

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை