தமிழ்மணி

அறிந்த தமிழும் அறியாப் பொருளும்!

தொன்மைமிகு தமிழ் மொழியின் வேர்ச் சொற்கள் தன்மையதாம் அறிவியல் தானென்றுரைக்கலாம். ஈண்டு, அறிந்த தமிழ் மொழியின் அறியாப் பொருள்களைக் காண்போம். 

23-02-2020

நற்றிணையில் உளவியல்!

விரும்பத்தகாத அல்லது சமூகத்தால் ஏற்கப்படாத தூண்டல்
களைக் கட்டுப்படுத்த, அகத்தூண்டல்கள் தம்மிடம் இருப்பதை மறுத்து, அவற்றிற்கு நேர்மாறான குணங்களைத் தோற்றுவித்துக் கொள்வது உளநுட்பச்

23-02-2020

"சிறு பழத்து ஒரு விதையாய்...'

ஒரு கதையோ, புதினமோ, கவிதையோ, காவியமோ தோன்றுதற்கு வித்தாய் ஒற்றை நிகழ்வு அல்லது ஒரு சொல் போதும். "ஒற்றை நெல் கற்றை நெல்லை விளைவிப்பது' போல, ஒற்றைச் சொல், ஒரு கவிதையை, காவியத்தை

23-02-2020

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

கற்றானும் கற்றார்வாய்க் கேட்டானும் இல்லாதார்
தெற்ற உணரார் பொருள்களை - எற்றேல்
அறிவில்லான் மெய்தலைப் பாடு பிறிதில்லை

23-02-2020

இந்த வாரம் கலாரசிகன்

தபாலில் வந்திருந்த கடிதங்களையும், விமா்சனத்துக்கான புத்தகங்களையும் உதவியாளா்கள் பிரித்துக் கொண்டிருந்தனா்.

23-02-2020

 இயன்ற அறத்தைச் செய்க!

 அறிவின் மயக்கம், அஞ்சத்தகும் நோய், மூப்பு, அருங்கூற்று என்ற இவற்றுடன் சேர்ந்து,

16-02-2020

"தமிழ்த் தாத்தா' கண்ட அருளாளர்கள்!

'தமிழ்த் தாத்தா' உ.வே.சாமிநாதையர், திரிசிரபுரம் மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் தொடர்பால் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தில் படித்த காலம் தொடங்கி தனது இறுதிக் காலம் வரை அருளாளர்கள்

16-02-2020

ஒன்று முதல் பதினெட்டு

ஒரு சமயம் திருமலைராயன் அரசவையில் இருந்த அதிமதுரக் கவிராயர் அங்கே வந்த காளமேகப் புலவரை அவமதிக்க எண்ணிப் பற்பல கேள்விகளைக் கேட்டார்

16-02-2020

படைத்தோன் பண்பிலான்!

மனித வாழ்க்கையில் இன்பம், துன்பம் இரண்டும் ஒருசேர அமைகின்றன. நல்ல செயல்கள் நடக்கும்போது இன்பமும், விரும்பத்தகாத செயல்கள் நடக்கும்போது துன்பமும் ஏற்படுகிறது

16-02-2020

இந்த வாரம் கலாரசிகன்

சைவத்துக்கும், சமரச சன்மார்க்கத்துக்கும் அதன் மூலம் தமிழுக்கும், தமிழகத்துக்கும் "சிவாலயம்' ஜெ.மோகன் செய்துவரும் பங்களிப்புகளைப் பட்டியலிடப் பக்கங்கள் போதாது.

16-02-2020

எண்ணம் ஈடேற மாட்டாது!

நாம் எண்ணிய எண்ணப்படி எதனையும் செய்துவிட முடியாது. எல்லாம் இறைவன் ஆணையின் வண்ணமே நடக்கும். இதை மெய்கண்டார், "ஆணையின் நீக்கம் இன்றி நிற்கும் அன்றே' என்று

16-02-2020

 அறிவுச் செல்வமே உயர்ந்தது

பெரிய மலை நாட்டை உடையவனே! செல்வம் உடையவர்களுக்கு ஆயின், (அவர்தம்) அரிய விலையுடைய மாட்சிமைப்பட்ட பூண்களும்,

09-02-2020

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை