தமிழ்மணி

இந்த வார கலாரசிகன்

வாழ்த்துகளும் பாராட்டுகளும் வந்து குவிந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. "தினமணி' தனது 85-ஆவது ஆண்டு இதழியல் பயணத்தை நிறைவு செய்து 86-ஆவது  ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்ததைத் தங்களது குடும்பத்தில் நடக்கும்

22-09-2019

மங்கையோ மலர்ச்சோலையோ?

அழகான இளம் பெண் ஒருத்தியை வருணிக்கும்போது, அவளுடைய கூந்தலை மேகத்திற்கும்; மொழியைக் குயில் அல்லது கிளியின் சொற்களுக்கும்; சாயலை மயிலுக்கும் என உவமை கூறுவது கவிஞர்களின் வழக்கம். 

22-09-2019

நேர்மறையா...?

விடையின் வகைகளைப் பற்றித் தொல்காப்பியர் கூறாவிடினும் உரை எழுதிய இளம்பூரணர் உடன்படுதல், மறுத்தல் முதலான ஆறு வகைகளைத் தெரிவிக்கிறார். நன்னூல் விதி "விடை எட்டு வகைப்படும்' என்கிறது.

22-09-2019

தென்னூல்: போற்றப்பட வேண்டிய இலக்கண-மொழியியல் நூல்

தமிழிலக்கண உலகில் பல்வேறு இலக்கண நூல்கள் பல்வேறு காலங்களில் அக்கால மொழியினைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் செய்யுள் வழக்கு, உலகியல் வழக்கு ஆகிய இரு வழக்குகள் நோக்கி தோற்றம் பெற்றன.

22-09-2019

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

போரிடை நின்று பகைவரைப் போர் செய்து நீக்கி மிகவும் எல்லோரானும் அறிந்துகொள்ளவும் பட்டார்கள்.

22-09-2019

இந்த வார கலாரசிகன்

"அந்திமழை' இதழின் நிர்வாக ஆசிரியர் அசோகனிடமிருந்து செல்லிடப்பேசி அழைப்பு வந்தது. எழுத்தாளர் மாலனின் இலக்கியப் பணி குறித்து  புத்தகம் ஒன்று வெளிக்கொணர்வதாகவும்,

15-09-2019

மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்களும், தெளிவும்!

தமிழ்ப் பேரகராதியின் அங்கீகாரமே பெற்றுவிட்டாற்போல, "சிற்றிலக்கியம்' என்னும் சொற்றொடர் தமிழ்மொழியில் புகுந்துவிட்டது. க்ரியாவின் "தற்காலத் தமிழகராதி'யிலும்,

15-09-2019

படிக்க வேண்டிய பாமருவு நூல்!

நம்மாழ்வார் திருவவதாரம் செய்ததால், "தென் குருகை' என்றும், "ஆழ்வார் திருநகரி' என்றும் போற்றப்பெறும் அவ்வூருக்கும், விசாக நட்சத்திரத்தில் அவ்வாழ்வார் அவதரித்ததால் அந்நட்சத்திரத்திற்கும்  பெருமையும்

15-09-2019

வண்டுக்குத் தோற்ற வஞ்சியர்!

வண்டைப் பார்த்து அதனிடம் வஞ்சியர் தோற்பதா? ஆம்! அவர்கள் தோற்றனர் என்று உறுதியாகச் சொல்கிறார் மருதக்கலியின் 27-ஆவது செய்யுளில்  மருதனிளநாகனார் என்னும் புலவர்.

15-09-2019

பழமொழி நானூறு: முன்றுறையரையனார்

அகலம் உடைய அறிவுடையார் நாப்பண்
புகலறியார் புக்கவர் தாமே - இகலினால்

15-09-2019

பண்பாட்டுப் பாதுகாப்பு!

கட்டழகைப் பார்த்துக் கொள்வது காதலன்று; அது விரைந்து அற்றுப் போகின்ற ஆசை! காதலென்பது கணவன் மனைவியான பெண்ணும் ஆணும் கடைசி வரையில் ஈருடல் ஓருயிராய் வாழ்வது காதல்!

08-09-2019

இந்த வாரம் கலாரசிகன்

புது தில்லி "இந்தியா கேட்'டிலிருந்து குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்குச் செல்லும் பாதைக்கு "ராஜ்பத்' (ராஜபாதை) என்று பெயர். அதன் இருபுறமும் புல்வெளியும், படகுக் குழாமும், நீரூற்றுமாக ரம்மியமாக இருக்கும்

08-09-2019

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் இ-மெயில் செய்யப்பட்டவை