விவாதமேடை

"பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம், அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் இவற்றில் உள்ள "இந்து' மற்றும் "முஸ்லிம்' பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து சரியா?'

"பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம், அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் இவற்றில் உள்ள "இந்து' மற்றும் "முஸ்லிம்' பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து சரியா?'

18-10-2017

'பட்டாசுத் தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து தனிநபர் பட்டாசு வாங்க ஆதார் எண், பான் கார்டு அவசியம் என்று வற்புறுத்துவது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

'பட்டாசுத் தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து தனிநபர் பட்டாசு வாங்க ஆதார் எண், பான் கார்டு அவசியம் என்று வற்புறுத்துவது சரியா?'

11-10-2017

'சரியாகச் செயல்படாத அரசுப் பள்ளிகளை தனியார்வசம் ஒப்படைக்கலாம் என்கிற மத்திய கொள்கைக் குழுவின் பரிந்துரை சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

'சரியாகச் செயல்படாத அரசுப் பள்ளிகளை தனியார்வசம் ஒப்படைக்கலாம் என்கிற மத்திய கொள்கைக் குழுவின் பரிந்துரை சரியா?'

13-09-2017

'வாகன ஓட்டிகள் அசல் ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற உத்தரவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்கிற கருத்து சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

'வாகன ஓட்டிகள் அசல் ஓட்டுநர் உரிமத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற உத்தரவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்கிற கருத்து சரியா?'

06-09-2017

'மருத்துவ மேற்படிப்பை முடித்தவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற உத்தரவு சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

'மருத்துவ மேற்படிப்பை முடித்தவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற உத்தரவு சரியா?'

16-08-2017

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம் இ-மெயில் செய்யப்பட்டவை