தற்போதைய செய்திகள்

பயம் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : பயம்

04-06-2020

பிரம்ம ராக்ஷஸ் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : பிரம்ம ராக்ஷஸ்

03-06-2020

அவதாரம் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : அவதாரம்

02-06-2020

அந்த முட்டாள் வேணு - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : அந்த முட்டாள் வேணு

01-06-2020

அன்று இரவு - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : அன்று இரவு

31-05-2020

அபிநவ ஸ்நாப் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : அபிநவ ஸ்நாப்

30-05-2020

ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : ஆற்றங்கரைப் பிள்ளையார்

28-05-2020

ஆண்மை - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : ஆண்மை

28-05-2020

மனித யந்திரம் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : மனித யந்திரம்

27-05-2020

இரண்டு உலகங்கள் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : இரண்டு உலகங்கள்

26-05-2020

பொன்னகரம் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : பொன்னகரம்

25-05-2020

காலனும் கிழவியும் - புதுமைப்பித்தன்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் - தினமும் ஒரு கதை : காலனும் கிழவியும்

24-05-2020

  • அதிகம்
    படிக்கப்பட்டவை
  • அதிகம்
    பகிரப்பட்டவை