இந்த வாரம் (செப்.13 - செப்.19) திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும், பரிகாரமாக என்ன செய்யலாம்? என்பதைப் பற்றி இந்த விடியோவில் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்வோம்.