குறிப்பு - மின் அழுத்தம் குறைவால் கோடை நெல் சாகுபடி பாதிக்கும் அபாயம் என்ற கட்டுரைக்கான கூடுதல் படம்.

குறிப்பு - மின் அழுத்தம் குறைவால் கோடை நெல் சாகுபடி பாதிக்கும் அபாயம் என்ற கட்டுரைக்கான கூடுதல் படம்.

மும்முனை மின்சாரத்தில் மின் அழுத்தம் குறைவாக வருவதைக் காட்டிய மீட்டா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com