கோவை -திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் செல்லும் வழியில் போதிய விளக்கு வெளிச்சம் இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் குதிரைகள்.
கோவை -திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் செல்லும் வழியில் போதிய விளக்கு வெளிச்சம் இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் குதிரைகள்.

இடையூறு...

கோவை -திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் செல்லும் வழியில் போதிய விளக்கு வெளிச்சம் இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் குதிரைகள்.

கோவை -திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் செல்லும் வழியில் போதிய விளக்கு வெளிச்சம் இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் குதிரைகள்.

X
Dinamani
www.dinamani.com